Close

NGO

Gram Nehru Yuva Trust

Jamdaha, Katoriya, Banka, 813102, Bihar, India
Email : gnyttrust[at]gmail[dot]com
Phone : 8084653701

Samaj Seva Sangh

Amarpur- Banka (Bihar), 813101, India
Email : sharwankanodia19[at]gmail[dot]com
Phone : 06420-222218